Screenshot_2013-10-20-23-03-24

 

Camera 360 โปรแกรมถ่ายและตบแต่งภาพยอดนิยม มีให้ใช้งานบน Galaxy Gear แล้ว สามารถใส่ effect filters กับภาพที่ถ่ายด้วย Galaxy Gear ได้เลย หรือจะเลือกใส่กรอบภาพเท่ๆ ก็มีมาให้เลือกหลายแบบ ใครใช้ Galaxy Gear อยู่ สามารถ download มาใช้งานได้ฟรีจาก Gear Manager ในหมวดของความบันเทิงครับ