IMG_1578

 

เริ่มแรก Galaxy Gear สามารถใช้งานได้กับ Galaxy Note 3 อย่างสมบูรณ์เท่านั้น ภายหลัง Galaxy S4 ก็มีการอัพเดท Android 4.3 ทำให้สามารถใช้งานกับ Galaxy Gear ได้เช่นกัน ล่าสุดข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน Galaxy Gear และใช้โทรศัพท์รุ่นดังต่อไปนี้ Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy Mega 5.8 และ 6.3, Samsung Galaxy S4 Active, Samsung Galaxy S4 Zoom และ amsung Galaxy S4 Mini มีข่าวยืนยันจาก Samsung ว่าจะอัพเดทให้ใช้งานคู่กับ Galaxy Gear ได้อย่างสมบูรณ์ครับ

ที่มา Samsung