เริ่มทะยอยปล่อย update ออกมาแล้วสำหรับ Samsung Galaxy Note II เป็น Android 4.3 มีคุณสมบัติหลายอย่างให้ใช้เหมือนกับ Note 3 และแน่นอนใช้งานควบคู่กับ Galaxy Gear ได้ บ้านเราน่าจะเริ่ม update ได้ในเดือนหน้า คุณสมบัติที่ปรับปรุงมีดังนี้

CHANGES AND IMPROVEMENTS IN ANDROID 4.3 UPDATE
– GALAXY GEAR Support
– TRIM Support (Makes the device much faster)
– Samsung KNOX
– Samsung Wallet (Pre-loaded)
– Better RAM management
– Core UI elements updated to the ones on the Galaxy S4 (Galaxy S4′s theme all over)
– New Samsung Keyboard
– GPU drivers have been updated (Higher GPU benchmark scores)
– New Lockscreen: Multiple Widgets, improved ripple effect than Android 4.1.2, ability to change clock size and set a personal message
– New screen modes (From S4): Adapt Display and Professional Photo
– Daydream
– Driving mode
– Actionable notifications
– Move-to-SD-card feature
– New Camera mode : Sound and Shot
– New Additions in Notification Centre
– Completely revamped Settings UI (Tabbed interface – Exactly like the Galaxy S4)
– Implementation of Voice controls (Let’s you control various parts of the phone using voice commands – Galaxy S4 feature)
– New Samsung Apps: Calculator, Clock, Contacts, Gallery, Music
– Full screen Samsung apps
– New S-Voice (from Galaxy S4)