IMG_0410 IMG_0411 IMG_0412

 

ใครใช้ Line Camera สำหรับตบแต่งภาพถ่าย อย่าลืมเข้าไป download Stamp ใหม่ๆ ของศิลปินไทย แจกให้ใช้ฟรีแบบจำกัดเวลาอยู่ตอนนี้ครับ น่ารักดี เอาไว้แต่งรูปถ่ายก่อนโพสให้เท่ไม่เหมือนใคร เปิด Line Camera เลือกรูปที่จะตบแต่ง กดที่รูปดาวด้านล่าง กด Stamp กดที่รูปโล่ดาวอีกที แล้วเลือกโหลด Stamp ฟรีได้เลย