screen568x568 screen568x568-1

 

ใครที่ใช้งานทั้ง iOS และ Android ปกติเวลาจะส่งไฟล์หากัน ง่ายสุดก็คงเป็นการ email หากันหรือส่งผ่านบริการกลุ่มเมฆต่างๆ แต่ตอนนี้มีวิธีที่สะดวกกว่านั้น เพราะสามารถส่งตรงหากันผ่าน WiFi ด้วยโปรแกรม wyFire ที่การใช้งานก็ง่ายๆ เพียงแค่ติดตั้งโปรแกรม ที่เครื่องที่ต้องการจะส่งและรับ จากนั้นก็เชื่อมต่อ WiFi เดียวกัน โปรแกรมก็จะค้นหาเครื่องที่อยู่ในระบบให้เอง และเลือกส่งไฟล์ไปที่เครื่องนั้นๆ ได้เลย สะดวกและเร็วดีครับ แต่ตอนนี้ยังส่งได้แค่ไฟล์ภาพหรือวิดีโอเท่านั้น ยังไม่สามารถส่งไฟล์ประเภทอื่นได้ (หวังว่าคงพัฒนาในรุ่นต่อๆ ไป 🙂 ) สามารถแชร์ WiFi จากเครื่อง Android แทนได้ ถ้าแถวนั้นไม่มีจุด WiFi ให้เชื่อมต่อ (แชร์จาก iOS ไม่ได้) และเลือกส่งทีละหลายๆ ภาพได้ ความเร็วก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจเลยครับ

Download wyFire สำหรับ iOS

Download wyFire สำหรับ Android