หลายคนที่ใช้ iPad คงรู้ขัดใจที่ไม่มี keyboard ภาษาไทยให้ใช้ เวลาจะใช้พิมพ์ค้นหาคำภาษาไทยไม่ได้ แต่ในเวบ Google Search มี Virtual Keyboard หลายภาษาให้ใช้ ทำให้คุณสามารถค้นหาด้วยภาษาอื่นๆ ได้ นอกจากภาษาอังกฤษ โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ ไม่จำเป็นต้องมี Keyboard ภาษานั้นๆ ให้ใช้งานได้เลย 🙂 และถ้าคุณต้องการไปใช้กับเวบอื่นๆ หรือโปรแกรมอื่นๆ ก็แค่พิมพ์ข้อความที่ต้องการ แล้ว Copy ไปใส่อีกที ก็ใช้แก้ขัดไปก่อน ระหว่างรอ Thai Keyboard บน iPad