screen800x500

 

Line 3.6 สำหรับเครื่อง Mac OSX ปรับปรุงเรื่องการสนทนาผ่านวิดีโอให้ดีขึ้น รวมทั้งปรับปรุงเรื่องการดูรูปถ่ายที่ส่งมา สามารถซูม หมุน ภาพได้แล้ว ใครใช้งานอยู่ หรือยังไม่ได้ใช้งานลองดูครับที่ Apple App Store