Dawn of the Planet of the Apes ภาคต่อของ The Planet of the Apes ผลพวงของการพยายามจะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ ความฉลาดของมนุษย์กำลังจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง ทิ้งห่างจากภาคแรกซะนานเชียว สงสัยต้องไปรื้อภาคแรกมาดูก่อน 🙂