ช่วงเหมือนกระแสการปั่นจักรยานจะเริ่มฮิตมากขึ้นเรื่อยๆ Levi ผู้ผลิตกางเกงยีนส์ก็หันมาตลาดนี้ด้วยการออกแบบกางเกงยีนส์สำหรับปั่นจักรยาน และก็มีจักรยานที่ออกแบบโดยทีมของ Cherubim ในวิดีโอจะกล่าวถึง Steve Jobs ด้วย ว่า Jobs บอกไว้ในหนังสือว่า จักรยานก็เหมือนคอมพิวเตอร์ จักรยานนำพาเราไปยังสถานที่ต่างๆ เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในแง่ของการเดินทาง คอมพวเตอร์ก็เช่นเดียวกัน ได้ข่าวว่าชื่อ project แรกที่ Jobs พัฒนาเครื่อง Macintosh ถูกเรียกว่า Bicycle