IMG_1930 IMG_1928

 

Line Camera Update ให้ใช้ Stamps ได้แล้ว หลังจากที่อัพเป็น iOS 8 แล้วใช้งานไม่ได้อยู่หลายวัน แล้วเพิ่งเห็นว่า เปลี่ยน theme หน้า Home ได้ด้วย โดยตอนนี้มี theme มาให้เลือกเปลี่ยนฟรีหลายตัว อนาคตคงมีออกมาขาย ขยันทำเงินจริง ถ้ามีเงินจะซื้อหุ้น Line ไว้ซักหน่อย 😛