image

แฟนๆ Instagram มีเฮ เมื่อ IG ปล่อยอัพเดทใหม่ เพิ่มฟิลเตอร์มาอีกหลายแบบ และเพื่อไม่ให้คุณงง และเลือกฟิลเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ตอนนี้สามารถจัดเรียงฟิลเตอร์ที่ใช้งานบ่อยๆ มาไว้หน้าๆ เพื่อให้เลือกใช้งานสะดวกๆ ได้แล้ว