iOS-jailbreak-83-82-813

ข่าวดีสำหรับคนที่ไม่ชอบถูกคุมขัง ต้องการลงโปรแกรมเสริมหรือดัดแปลงอื่นๆ ตอนนี้ iOS 8.3 สามารถ jailbreak ได้แล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้

วิธีการ Jailbreak สำหรับ Windows 

วิธีการ Jailbreak สำหรับ Mac OS X (ต้องทำผ่านโปรแกรม Parallels Desktop)

ถ้าทำแล้วเกิดปัญหาก็มีวิธีแก้ดังนี้

วิธีการแก้ปัญหา Jailbreak ค้างที่ 20% Error 1101

แก้ปัญหา Taig Error 1101, 1102 หรือ 1103

ที่มา RedmondPie เจ้าเก่า