1439615688-3618945726_n

 

จากข่าวลือก่อนหน้าที่บอกว่า Samsung Galaxy Note 5 รุ่นสอง SIM อาจจะมีช่องใส่ microSD memory card ได้เช่นเดียวกับ Samsung Galaxy A8 แต่หลังจากเครื่อง Samsung Galaxy Note 5 รุ่นสอง SIM จากไต้หวัน ถูกแกะกล่องออกมา พบว่าถาดใส่ SIM นั้นไม่สามารถใส่ microSD memory card ได้อย่างข่าวลือ เป็นการดับฝันกันไป ใครที่คิดว่าหน่วยความจำในตัวอย่างรุ่น 32GB ที่เหลือพื้นที่ให้ใช้จริงเพียง 24GB ก่อนจะลงโปรแกรมต่างๆ ไม่พอใช้ คงต้องรอรุ่น 64GB, 128GB หรือใช้ OTG memory ต่อภายนอกกันแล้วละครับ

ที่มา eprice