ใครใช้ Samsung Gear S2 อยู่เตรียมอัพเดท software ใหม่เวอร์ชัน R720XXU2BPA4 ที่มีขนาด 91MB ปรับปรุงการทำงาน เพิ่มหน้าปัดใหม่ และโปรแกรมใหม่อีกสามตัวคือ World Clock, ESPN และ News Briefing รายละเอียดของการอัพเดทมีดังนี้

  • This update includes new features, performance improvements, and bug fixes.
  • Add new applications: World Clock, ESPN, News Briefing
  • Add new watch faces: Mendini watch faces
  • Add search function in the Contacts application
  • Add new screen time out Setting (Settings – Display – Screen timeout)
  • Show an unread notification indicator on the watch face
  • Alert shown when Bluetooth connection is disconnected
  • Enter emojis directly using the keyboard
  • You should upgrade the Samsung Gear application to the latest version for this update.
  • Some changes may vary depending on countries.

ที่มา http://phandroid.com/