จริงๆ จอโค้งงอได้ก็เปิดตัวมาเป็นปีแล้ว มีการเอามาใช้ในสินค้าหลายตัว แต่ก็ยังมองไม่เห็นประโยชน์ว่าจะใช้ทำอะไรได้อีกนอกจากความสวยงาม แต่ ReFlex จะเปลี่ยนจอโค้งให้เป็นการ input ข้อมูลแบบใหม่ และนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่นแค่บิดหน้าจอคุณก็สามารถพลิกหน้าหนังสือได้ เสมือนอ่านหนังสือจริงๆ ที่สามารถคลี่พลิกไปมาได้ หรือใช้การบิดงอเพื่อควบคุมการใช้งานโปรแกรมหรือเล่นเกมก็น่าจะสนุก หน้าจอใช้เทคโนโลยีของ LG OLED ด้านหลังมี sensors และ haptic feedback ที่ตรวจจับการบิดของหน้าจอเพื่อส่งข้อมูลไปยังโปรแกรม ดูๆ แล้วยังเป็นเครื่องต้นแบบ แต่ก็พอมองเห็นอนาคตของ ebook reader ในยุคหน้า

ที่มา http://www.engadget.com/